Strategia marketingowa – czym jest i jakie przynosi korzyści?

27 mar
Strategia marketingowa

Strategia marketingowa to dokument określający mocne i słabe strony firmy oraz jej cele. Zawarte są w niej założenia dotyczące sposobu komunikowania o gwarantowanych przez firmę korzyściach, a także grupa docelowa. Jak sporządzić ją prawidłowo? Co zrobić, aby przez długi czas … Read More »