Często zdarza się, że przedsiębiorcy wykorzystują swój prywatny samochód do celów działalności gospodarczej. Jak wiadomo używanie pojazdu wiąże się z pewnymi wydatkami np. na zakup paliwa czy bieżące naprawy. Pojawia się zatem pytanie czy wydatki poniesione w związku z użytkowaniem prywatnego samochodu w firmie mogą zostać rozliczone w kosztach firmowych. 

Prywatny samochód w firmie a kup

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) art. 22 ust. 1 za koszty uzyskania przychodu mogą zostać uznane jedynie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Oczywiście tylko wtedy, gdy wydatki te zostaną odpowiednio udokumentowane np. na podstawie faktury czy rachunku. Zatem jeśli wydatki związane z użytkowaniem prywatnego pojazdu mają bezpośredni związek związek z prowadzoną działalnością i są odpowiednio udokumentowane podatnik ma prawo do odliczenia tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów. Jednak istnieją pewne ograniczenia. Bowiem koszty związane z użytkowaniem pojazdu w firmie są zależne od formy własności oraz sposobu użytkowania samochodu w działalności (tylko w działalności lub mieszanie). W przypadku prywatnego samochodu wykorzystywanego również do celów działalności gospodarczej możliwe jest odliczenie jedynie 20% poniesionych kosztów.

Prywatny samochód w firmie a VAT

Możliwa do odliczenia stawka podatku VAT w przypadku kosztów związanych z użytkowaniem prywatnego samochodu zależy od wybranego sposobu użytkowania pojazdu w działalności. W przypadku gdy pojazd użytkowany jest w formie mieszanej tzn. prywatnie oraz w działalności podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku VAT.

Istnieje także możliwość odliczenia 100% podatku VAT oraz uwzględnienia w kosztach podatkowych 100% poniesionego kosztu w przypadku pojazdów prywatnych, jednak by było to możliwe konieczne jest:

  • wprowadzenie prywatnego samochodu do ewidencji środków trwałych (dla celów ujęcia 100% koszt w KPIR, dla celów VAT nie jest to warunek), 

  • sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu, 

  • rejestracja do VAT-26,

  • wykorzystywanie pojazdu tylko dla celów działalności,

  • oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.