Amortyzacja wszelkiego typu środków nabywanych w firmie daje nam możliwość odliczenia od podatku kosztów zużycia maszyn produkcyjnych, samochodu firmowego czy podzespołów elektronicznych. Amortyzacja firmy -jak możemy jej dokonać? O czym pamiętać planując amortyzację środków trwałych w firmie? Odpowiedzmy sobie na te pytania.

Amortyzacja firmy – na czym polega?

Każdy element wyposażenia naszej firmy ulega z czasem zużyciu. Dokonując amortyzacji wyliczamy prognozowany spadek wartości maszyny, narzędzia lub budynku, co pozwoli nam każdego miesiąca odliczyć od podatku określoną sumę pieniędzy. Umożliwia nam to rozłożenie większego zakupu w czasie oraz rozliczenie go jako kosztów przychodu.

Amortyzacja nie dotyczy jednak każdego nabytku. Skorzystamy z niej w przypadku kosztownych zakupów, z których planujemy korzystać przez więcej niż rok od momentu zakupu. Tylko takie wydatki zaliczymy do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych naszej firmy, co jest podstawowym warunkiem dokonania amortyzacji zakupu. Obowiązek amortyzacji występuje w przypadku każdego zakupu przekraczającego wartość 10 000 zł oraz będącego jednym z wspomnianych wcześniej środków przedsiębiorstwa.

Jakie są możliwości amortyzowania zakupu?

Istnieje kilka modeli amortyzacji, dzięki którym będziemy w stanie wybrać odpowiednią metodę odliczania firmowego zakupu od podatku. Głównym celem takiego zróżnicowania jest dostosowanie stawki amortyzacji do możliwości przedsiębiorstwa i rzeczywistego zużycia danego obiektu.

Amortyzacja liniowa – najczęściej stosowana forma rozkładania wydatku w czasie, która zakłada jego równomierne zużycie w poszczególnych miesiącach. Obliczając stawkę amortyzacji liniowej bierzemy pod uwagę wartość rzeczywistą kupionego środka, prognozowany okres korzystania z niego oraz wartość rezydualną – cenę, jaką będziemy w stanie uzyskać sprzedając dane urządzenie lub pojazd po określonym czasie.

Amortyzacja degresywno-liniowa – pozwala na stopniowe wliczanie zakupu w koszta firmy przy założeniu, że jego wartość spada wykładniczo z biegiem czasu. Metoda ta umożliwia rozpoczęcie amortyzacji zaczynając od momentu, w którym stawka degresywna jest niższa od tej obliczonej metodą liniową.

Amortyzacja naturalna – bierze pod uwagę rzeczywiste zużycie środka. Przy jej obliczaniu oprócz czynników wymienionych przy okazji metody liniowej biorą udział takie elementy jak praca z użyciem danego narzędzia wykonana w określonym czasie oraz w trakcie całego jego okresu użytkowania.

Dla kogo amortyzacja jednorazowa?

Sposobem umożliwiającym najszybsze rozliczenie nabytku jest amortyzacja jednorazowa. Możliwa jest ona w przypadku środków stałych o wartości od 3500zł do 10 000zł. Jej zasady prezentują się odmiennie w zależności od takich czynników jak przykładowo etap rozwoju naszej firmy. Różnice w tym aspekcie polegają głównie na zmieniających się limitach środków, które możemy w jednym roku podatkowym rozliczyć korzystając z amortyzacji jednorazowej.

Dokonując odpowiedniego wyboru amortyzacji większych wydatków możemy się zatem przyczynić do znacznego usprawnienia płynności finansowej naszego przedsiębiorstwa – szczególnie w początkowym okresie jego funkcjonowania, kiedy to tego typu inwestycje są najbardziej odczuwalne dla firmowego budżetu.

 

http://mediait.pl/-amortyzacja-firmy