Czy pracodawca ma obowiązek oddać mi dzień wolny za święto przypadające w weekend? Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego na święto przypadające w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela. Zobacz też: > ile dni urlopu przysługuje? Karta szkolenia wstępnego bhp Kalkulator płacy W związku z tym pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto, które przypada w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy). Dzień wolny za święto SEO OKatalog Obowiązek ten wynika z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku o sygnaturze akt K 27/11 zgodnie z którym pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy przysługuje inny dzień wolny. Cały artykuł znajdziesz na : Dzień wolny za święto.