Kryzys w publicznej służbie zdrowia i niesatysfakcjonujące warunki pracy sprawiają, że coraz więcej osób z wykształceniem pielęgniarskim poszukuje alternatywy w postaci założenia własnej działalności gospodarczej, obejmującej założenie gabinetu pielęgniarskiego. Jaki jest zakres usług takiej firmy i jak założyć NZOZ pielęgniarski?

Zakres działalności gabinetu pielęgniarskiego

Zakładając NZOZ pielęgniarski, przedsiębiorca będzie świadczył ogólnie pojęte usługi zdrowotne, włączając w to działania polegające na zachowaniu i poprawie zdrowia pacjentów, a także realizowaniu wielu innych usług, których celem jest poprawa kondycji i zdrowia klientów prywatnego gabinetu pielęgniarskiego.

Prowadzenie gabinetu pielęgniarskiego w głównej mierze będzie polegać na świadczeniu usług stacjonarnych, w gabinecie, który wyposażony jest we wszelkie potrzebne materiały oraz urządzenia ułatwiające realizowanie świadczeń medycznych. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca będzie polegał tylko na tym jednym obszarze działalności. Praktyka pielęgniarska często wymaga realizowania świadczeń medycznych również w miejscu zamieszkania pacjenta. 

W zależności od naszych preferencji, planów i układów z innymi podmiotami, NZOZ pielęgniarski możemy prowadzić samodzielnie, lub w ramach praktyki na podstawie umowy z innym, dużym podmiotem. 

Co potrzeba do założenia gabinetu pielęgniarskiego?

Jak założyć nzoz pielęgniarski? W tym celu przyszły przedsiębiorca musi spełnić szereg wymagań, obejmujących swoim zakresem nie tylko wymogi kwalifikacyjne, ale też sanitarne związane z miejscem świadczenia usług medycznych. 

Przede wszystkim osoba, która chce założyć praktykę pielęgniarską, musi posiadać prawo wykonywania takiego zawodu, czyli nie może być zawieszona, ukarana karą zawieszenia, lub pozbawiona możliwości wykonania zawodu pielęgniarza. Ewentualne przerwy w sprawowaniu zawodu nie mogą przekroczyć okresu 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat. 

Dodatkowo praktyka pielęgniarska wymaga odpowiedniego miejsca stacjonarnego, w którym zawód będzie wykonywany, a także niezbędne jest uzyskanie stosownego wpisu do CEIDG lub KRS, w zależności od formy prawnej działalności. 

Jak w przypadku wielu zawodów, NZOZ pielęgniarski jest aktywnością regulowaną. Niesie to za sobą potrzebę uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Taki wniosek składamy do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, a ta, na podstawie wszelkich dokumentów potwierdzających nasze kompetencje wydaje decyzje o wpisie. 

Gabinet lekarski - jakie inne obowiązki przed założeniem działalności?

Wcześniej wspomniano już o pewnych wymogach, które musi spełnić nasz gabinet pielęgniarski. Mowa tu przede wszystkim o wymogach ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, a także wymogach instalacyjnych. Co to oznacza? Nasz gabinet musi mieć zapewnioną osobną lokalizację na składowanie bielizny czystej i jedno na składowanie bielizny brudnej. Ponadto niezbędne jest wygospodarowanie pomieszczenia na odpady. 

To jednak nie wszystko. Gospodarowanie odpadami to niezwykle istotny element praktyki pielęgniarskiej, a działalności musi mieć przygotowaną procedurę, która omawia szczegółowy cykl zarządzania i pozbywania się odpadów. Pamiętajmy o odpowiednim segregowaniu odpadów medycznych, które w zależności od stopnia zakażenia, powinny być umieszczane w workach różnego koloru. 

Jak założyć NZOZ pielęgniarski bez obaw o konsekwencje szkód, które spowodujemy, realizując podstawowe aktywności swojego przedsiębiorstwa? Obowiązkiem każdej pielęgniarki lub pielęgniarza otwierającego własną praktykę jest wykupienie stosownego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie OC o sumie gwarancyjnej wynoszącej 75 000 euro chroni przed skutkami wszelkich zdarzeń, które wynikną z powodu zaniechania lub błędu w indywidualnej praktyce pielęgniarskiej. 

Źródło: https://cenabiznesu.pl/-jak-zalozyc-nzoz-pielegniarski-zakres-wymog