Istnieją wydatki od których podatnik nie ma prawa odliczyć podatku VAT. Przykładem takiego kosztu są usługi hotelowe, które po spełnieniu ściśle określonych warunków mogą stanowić koszt podatkowy, natomiast nie uprawniają podatnika do odliczenia podatku od towarów i usług, nawet jeśli jest uwzględniony na fakturze. 

Kiedy faktura za usługi hotelowe może stanowić koszt firmowy?

Zgodnie z ustawą o PIT za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki, które poniesione zostały w celu uzyskania bądź zabezpieczenia źródła przychodu, są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy.

Dodatkowo wydatki te muszą zostać odpowiednio udokumentowane (podatnik powinien posiadać fakturą lub rachunek wystawiony na dane firmowe) oraz nie mogą posiadać charakteru korzyści osobistych. Zatem aby faktura za usługę hotelową mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wydatek ten musi spełnić powyższą definicję. W związku z tym przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków poniesionych w związku z zakwaterowaniem jeśli koszt ten nie został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. podróż służbowa. 

Usługi hotelowe a prawo do odliczenia podatku VAT

Jak już zostało wspomniane podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od faktury za usługi hotelowe, nawet jeśli został on wyszczególniony na otrzymanej fakturze. 

Ważne!
Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT nie można obniżyć kwoty ani uzyskać zwrotu różnicy podatku należnego, w przypadku nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych (z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób).

Fakturę za usługi hotelowe należy zatem księgować w pełnej kwocie brutto jako fakturę bez VAT. 

Istnieje jednak pewien wyjątek, kiedy podatnik może odliczyć podatek VAT od tego typu wydatków. W przypadku tzw. usług kompleksowych, czyli gdy dany wydatek ma charakter jedynie pomocniczy, ponieważ poniesiony został w związku z inną usługą (np. szkolenie dla pracowników) podatnik ma prawo odliczyć VAT.

Przykład 1.

Pan Marek wysłał pracowników swojej firmy na 4 dniowe szkolenie w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i otrzymał w związku z tym fakturę za usługę szkoleniową, w której skład wchodziła również usługa noclegowa i wyżywienie. W tym przypadku faktura dotyczy usługi szkoleniowej, a usługa hotelowa ma charakter jedynie pomocniczy, zatem Pan Marek może zaksięgować fakturę w kosztach uzyskania przychodów oraz odliczyć podatek VAT.