Powszechnie uznaje się, że wizytówką każdej marki jest nazwa firmy. Wymyślenie tej idealnej, nie tylko odwzorowującej profil działalności, ale także zapadającej w pamięć stanowi nie lada wyzwanie. Często bowiem wywiera ono na odbiorcy pierwsze wrażenie, które w przyszłości może być gwarantem pozyskania stałych klientów. Jak zatem stworzyć dobrą i chwytliwą nazwę firmy, która będzie się wyróżniać na tle konkurencji?

Nazwa firmy - od czego zacząć?

  • Wypisz jak najwięcej haseł, które przychodzą Ci na myśl, kiedy myślisz o swojej firmie. Taka mapa skojarzeń stanowi punkt wyjściowy całego procesu tworzenia nazwy firmy.
  • Przeprowadź test wybranych słów ze stworzonej propozycji. W tym celu na podstawie statystyk warto dokonać rozeznania wśród grupy docelowej, do której chcemy naszą marką trafić. Na tej podstawie można ocenić w jaki sposób odbierane są hasła i czy mają one powiązanie z branżą.
  • Skorzystaj z pomocy osoby z zewnątrz, która nie będzie tak emocjonalnie przywiązana i łatwiej będzie im ocenić poprawność nazwy i autentyczność.

Konsekwencje złej nazwy firmy

Przedsiębiorcy często przy tworzeniu nazwy firmy błędnie określają segment rynku i grupy odbiorców marki. W konsekwencji nietrafione hasło może nawet zaszkodzić w budowaniu właściwego wizerunku. Z kolei niedostateczne odróżnienie firmy od konkurencji powoduje, że podana nazwa firmy jest trudna do zapamiętania, co przekłada się nie brak zdobywania stałych klientów. Istotną kwestią jest również autentyczność nazwy, która powinno być prawdziwe w odniesieniu do charakteru marki. W sytuacji kiedy właściciel przy nazewnictwie odwołuje się do walorów produktu, to powinny one być zgodne z prawdą.

5 najczęściej popełnianych błędów przy nazewnictwie marki

Wymyślenie nazwy marki to nie lada wyzwanie, jednak przy zastosowaniu się do kilku reguł, istnieje większe prawdopodobieństwo sukcesu, że akurat nasza nazwa firmy będzie pierwszym skojarzeniem w danej branży:
  1. Trudność w zapamiętaniu nazwy
  2. Stosowanie popularnych słów
  3. Dwuznaczność nazwy
  4. Brak zgodności z zakresem działalności firmy
  5. Mała oryginalność

Empatia kluczem do sukcesu

Zapamiętywalna nazwa firmy musi być przede wszystkim dobrze przemyślana. Najlepiej po prostu spróbować postawić się w roli klientów i odpowiedzieć na pytania, które określenie może jego zdaniem odzwierciedlać charakter Twojego biznesu. Podczas całego procesu należy mieć na uwadze również kwestie prawne. W tym celu warto sprawdzić, czy wybrany typ nie jest już zarejestrowany jako słowny znak towarowy. Planując szeroką ekspansję na rynki zagraniczne dobrze jest najpierw sprawdzić czy wybrana nazwa nie posiada niekorzystnego tłumaczenia w języku obcym. Poza tym, niedopuszczalne jest aby nazwa firmy zawierała błędy językowe bez względu czy są one stylistyczne, ortograficzne, logiczne czy semantyczne.