Bez względu na staż prowadzenia biznesu, na każdym jego etapie przedsiębiorcy dokonują często kluczowych rozmów z kontrahentami, które mają w przyszłości rozwijać firmę. Aby taka współpraca była jasna dla wszystkich, najlepiej zabezpieczyć się odpowiednią umową. Jednak jak się okazuje, ustalenie jej warunków często stanowi wyzwanie, a sam proces może trwać w nieskończoność. Jak zatem prowadzić negocjacje w biznesie, które będą zadowalające dla każdej ze stron?

Wybór drugiej strony

Rozpoczynając jakiekolwiek negocjacje, pod uwagę trzeba wziąć przede wszystkim rangę własnego przedsiębiorstwa. Zdarza się, że w niektórych branżach negocjowanie umów jest wręcz niemożliwe, bowiem jedna strona z góry narzuca swoje warunki, które nie podlegają żadnej dyskusji, a drugiej pozostaje się w tej sytuacji na nie zdecydować lub nie. Ta reguła uwzględnia również wyjątki i zawsze można podjąć próby negocjacji, jednak szanse na korzystną obopólną współpracę maleją kiedy kontrahentem jest dużo większa firma. Wynika to przede wszystkim z braku możliwości np. realizacji stałych zamówień o wysokich budżetach.
Ważne! Do negocjacji w biznesie dobrze jest znaleźć partnera o podobnej wielkości. Spotkanie przedstawicieli na przykład dwóch małych firm jest najlepszym sposobem ustalenia wspólnego rozwiązania. Wynika to z faktu, że posiadają oni zbliżone cele biznesowe i zasięg działania, dlatego zdecydowanie łatwiej wypracować im warunki na zasadzie win-win.

O czym należy pamiętać prowadząc negocjacje w biznesie?

  • Kluczem do wypracowania korzystnej współpracy jest odpowiednie przygotowanie do spotkania. W tej sytuacji nie ma znaczenia, czy negocjacje w biznesie odbywają się z równym sobie kontrahentem czy znacznie większym. Ważne jest, aby szczegółowo się zastanowić na czym najbardziej nam zależy, kiedy przebieg rozmowy będzie można uznać za pełen sukces oraz na jakie maksymalne ustępstwa można sobie pozwolić czy jaki jest cel minimalny.
  • Dobrze jest, jeśli spotkania biznesowe przebiegają w przyjaznej atmosferze. Sprzyja to przede wszystkim łatwiejszemu ustaleniu wspólnych warunków.
  • Nie da się ukryć, że na negocjacje w biznesie czasem trzeba poświęcić sporo czasu. Najlepiej wystrzegać się wtedy nerwów wynikających ze zbliżających się terminów, ponieważ to nie pomoże w ustaleniu najlepszych warunków. Umiejętność zdystansowania emocjonalnego ma zatem ogromny wpływ na rzetelne rozważenie wszystkich opcji i ustalenie ostatecznego kształtu umowy.
Negocjacje w biznesie to trudny proces, którego celem jest wypracowanie kompromisu. Uparte trzymanie się swoich warunków bez możliwości ugody może być źródłem nieporozumienia, napiętej atmosfery i w konsekwencji zerwania prób negocjacji. W tej sytuacji warto jest po prostu przekalkulować, czy poszukiwania nowego partnera nie będzie dużo bardziej kosztowne niż sprostanie oczekiwaniom drugiej strony.

Wypracowanie porozumienia - i co dalej?

Każde negocjacje w biznesie, a tym bardziej osiągnięte porozumienie, kończy się podpisaniem umowy według ustalonych warunków. Jeśli proces ten był czasochłonny, często zdarza się, że taką umowę trzeba przygotować jeszcze raz, ponieważ nie mieści się w ramach przewidywanego wzorca. W celu uniknięcia nieścisłości czy błędów na tle prawnym, warto sprawdzenie nowopowstałej umowy zlecić profesjonalnej kancelarii prawnej. Bowiem zapisy w niej zawarte, które okażą się być niezgodne z prawem nie będą mieć żadnej mocy prawnej, pomimo zgody na nie ze strony dwóch stron. Dobrze jest zatem ustalić, która ze stron zajmie się przygotowaniem umowy, z zobowiązaniem do utworzenia umowy jednego z kontrahentów z możliwością poprawek na wniosek drugiego.