Każdy z nas posiada inne cechy osobowości. Dzięki temu, że jesteśmy różni, możemy odnaleźć się w innych zawodach i stać się ekspertem w danej dziedzinie.

Niektórym z łatwością przyjdzie zostanie grafikiem komputerowym a inni dużo lepiej będą się czuli w roli handlowca. Cechy przypisane poszczególnym zawodom to nie tyle kwestia stereotypów ale predyspozycji, jakie posiadają niektóre osoby, do wykonywania danego zawodu. Dla przykładu księgowy powinien wykazywać się skrupulatnością i odpowiedzialnością, natomiast marketingowca bardziej wyróżnia kreatywność i spontaniczność. Jakie cechy natomiast powinien posiadać skuteczny negocjator? Przeczytaj, co charakteryzuje osoby, które zawsze korzystnie kończą negocjacje handlowe.

W czym tkwi sukces negocjacji ?

Analizując atrybuty dobrego negocjatora należy zwrócić uwagę nie tylko na cechy osobowości, ale również na wygląd i posiadaną wiedzę. Nie wystarczy mieć odpowiednie cechy charakteru, aby skutecznie przeprowadzić negocjacje. Negocjator powinien umieć wykorzystać techniki negocjacyjne, odpowiednio się ubrać i posiadać szeroką wiedzę na omawiane tematy. Jeśli chodzi o ubiór to powinien on wskazywać na profesjonalizm co sprawi, że nasz rozmówca obdarzy nas większym zaufaniem. Czasem jest kluczowa kwestia w całym spotkaniu. Jeśli już wywołamy pozytywne wrażenie to nie pozostaje nic innego jak umiejętnie rozegrać negocjacje.

Jaką wiedzę powinien mieć ?

Wiedzę, jaką powinien posiadać negocjator to techniki prowadzenia negocjacji, sposoby na przygotowanie się do rozmowy, techniki negocjacyjne, jak stosować mowę niewerbalną i werbalną oraz taktyki perswazyjne. Negocjator również powinien wiedzieć jak opanować stres i jak zachować się w określonych sytuacjach. Dlatego też znajomość etykiety biznesowej to konieczność. W sytuacji, kiedy w negocjacjach biorą udział osoby innej narodowości należy zapoznać się ze zwyczajami panującymi w danym kraju i wzorcami zachowań. Oczywiście najważniejszą wiedzą, jaką powinien wykazać się negocjator to szczegółowa znajomość własnej oferty.

Najważniejsze cechy osobowości skutecznego negocjatora

Dochodząc do sedna sprawy, skutecznego negocjatora powinny cechować następujące przymioty:

  • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
  • empatia;
  • pewność siebie;
  • umiejętność słuchania rozmówcy;
  • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
  • szybka adaptacja do nowej sytuacji;
  • kreatywność i analityczne myślenie.
Zobacz też: systemy czasu pracy kwestionariusz osobowy pracownika podatek od umowy zlecenia