Od początku 2021 roku w życie weszły przepisy, które naniosły zmiany co do sposobu rozliczania się ryczałtem. Wprowadzono m.in. nowe stawki dla niektórych grup zawodowych i rozszerzono definicję wolnych zawodów umożliwiając większej grupie przedsiębiorców wybór tej formy opodatkowania. Jak nowe uregulowania w prawie mają się do branży IT? 

IP Box a ryczałt

IP Box czyli Intellectual Property Box, to preferencyjna forma opodatkowania stworzona głównie dla branży IT, z której mogą skorzystać twórcy własności intelektualnej, a więc autorzy np. programów czy gier. Według ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie skorzystają z niej jednak ryczałtowcy, jest ona dostępna tylko przy rozliczeniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych

Stawki ryczałtu dla branży IT

Przedsiębiorcy działający w branży IT, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze bądź spółki podlegają pod określoną stawkę procentową ryczałtu, która wynosi w tym przypadku 15%. To konkurencyjna stawka, w szczególności, że w ryczałcie opodatkowane są tylko przychody, bez pomniejszania ich o poniesione koszty, które w przypadku branży IT są raczej niewielkie.