W 2019 roku został wprowadzony mechanizm podzielonej płatności, który ma na celu zmniejszenie luki podatkowej w VAT. W niniejszym artykule wyjaśnimy, na czym polega split payment oraz w jakich przypadkach spoczywa obowiązek zastosowania podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności - czym jest split payment?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony w transakcjach krajowych do obowiązkowego stosowania od listopada 2019 roku. W związku z tym podatnicy zobowiązani są (w przypadku określonych transakcji) umieszczenia na fakturze sprzedaży adnotacji “mechanizm podzielonej płatności”. Wówczas nabywca ma obowiązek do opłacenia faktury z zastosowaniem komunikatu przelewu obsługującego split payment, w wyniku czego kwota podatku VAT z faktury zostanie przekazana na rachunek VAT sprzedającego.

Kiedy split payment jest obowiązkowy?

Od 1 listopada 2019 r. każdy polski przedsiębiorca dokonując transakcji krajowych, które spełniają (łącznie) następujące warunki:

  • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta jest w załączniku nr 15 ustawy o VAT (dotyczy dostawy towarów i świadczenia usług, do których przed 1 listopada 2019 r. miało zastosowanie odwrotne obciążenie),

  • wartość brutto sprzedaży wynosi co najmniej 15.000 zł,

  • sprzedaż dokonywana jest między podatnikami - B2B (niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

zobowiązany jest do posiadania rachunku firmowego. Natomiast obowiązek otwarcia i prowadzenia rachunku VAT do tego rachunku firmowego przedsiębiorcy spoczywa na banku i dzieje się to automatycznie.

Wówczas wszystkie płatności dotyczące faktur spełniających wyżej wymienione warunki należy dokonywać za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

Rachunek VAT

Numeru rachunku VAT nie wpisuje się do rejestru CEIDG oraz nie należy go także podawać na fakturze. Przedsiębiorca ma natomiast obowiązek umieszczenia na fakturze odpowiedniej adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" na podstawie której klient sam będzie musiał wybrać odpowiedni komunikat przelewu w swoim banku, dzięki czemu środki zostaną odpowiednio podzielone:

  • kwota netto trafi na rachunek podstawowy,

  • podatek VAT trafi na rachunek VAT.