Ustawa o VAT zobowiązuje przedsiębiorców do rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas rejestrujących. Czy dotyczy to jednak również sprzedaży elementów majątku firmy? Jak udokumentowana powinna zostać sprzedaż samochodu firmowego i kiedy potrzebna będzie kasa fiskalna? Czy taką transakcję zalicza się do dochodu firmy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule!

Kiedy nie trzeba nabijać sprzedaży na kasę fiskalną?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży poprzez kasy rejestrujące (kasy fiskalne). Istnieją jednak sytuacje, w których można być zwolnionym z tego obowiązku – niemniej jednak dochodzi do tego tylko w przypadku spełnienia określonych prawem warunków.

Najważniejszym kryterium podczas szacowania, czy sprzedaż musi być rejestrowana za pośrednictwem kasy fiskalnej, jest limit obrotów rocznych. Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym nie przekroczyli kwoty 20 tys. zł, nie mają obowiązku dokumentowania transakcji w ten sposób. W przypadku nowych firm limit ten naliczany jest proporcjonalnie do czasu, w którym prowadzona była sprzedaż. Od zasady zwolnienia z obowiązku rejestrowania transakcji do 20 tys. zł rocznie jest jednak kilka wyjątków. Dotyczą one m.in. świadczenia usług przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej, czy dostaw gazu płynnego, przyczep, naczep lub nadwozi.

Sprzedaż samochodu firmowego powyżej 20 tys. zł – kiedy bez kasy fiskalnej?

Nie zawsze jednak sprzedaż powyżej ustalonego ustawowo limitu wiąże się z obowiązkiem ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej. Próg ten nie dotyczy sytuacji, gdy obiema stronami umowy są przedsiębiorcy. Wówczas taka sprzedaż dokumentowana jest poprzez fakturę – nie należy nabijać jej na kasę rejestrującą. Obowiązek prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej w przypadku firm dotyczy tylko sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych i rolników ryczałtowych.

Ze zwolnienia z tej powinności mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy sprzedają firmowe auto, inne towary lub świadczą usługi na rzecz jednego ze swoich pracowników, pod warunkiem, że ewidencji tych czynności nie rozpoczęli jeszcze przed początkiem 2013 roku. Z rejestrowania na kasie fiskalnej są też zwolnione różnego rodzaju darowizny.

Sprzedaż samochodu służbowego a przychód firmy

Należy pamiętać, że pieniądze pochodzące ze sprzedaży takiego auta będą stanowiły przychód w firmie. W związku z tym zostanie to opodatkowane odpowiednią stawką (w zależności od modelu stosowanego w ramach działalności). Zwolnienie z podatku dochodowego nie będzie skuteczne nawet jeśli przedsiębiorca wcześniej wycofa auto z firmy. Ponadto w przypadku, gdy samochód taki nie został zamortyzowany w sposób całkowity, to ta niezamortyzowana część stanie się kosztem firmowym, który ujmuje się w dacie sprzedaży auta.