Zgodnie z zapisami prawa podatkowego, polscy przedsiębiorcy są zobowiązani, aby stosować właściwych kodów PKWiU. Jest to wymagane, ponieważ dzięki temu w łatwy sposób można regulować należności podatkowe wobec urzędów skarbowych. Zastosowanie określonego kodu PKWiU wiąże się z określonymi konsekwencjami: stawką podatku VAT, korzystaniem z kasy fiskalnej czy też wyborem odpowiedniego rodzaju rozliczeń. Oto, jaka jest struktura PKWiU w Polsce.

Polska Kwalifikacja Wyrobów i Usług, czyli PKWiU - co warto o niej wiedzieć?

Polska Kwalifikacja Wyrobów i Usług, w skrócie PKWiU, powstała według polskiego ustawodawcy przede wszystkim z powodów ewidencyjnych i statystycznych. Począwszy od 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać PKWiU 2015, czyli nowa wersja tego dokumentu. Wówczas struktura PKWiU uległa niewielkim zmianom. 

PKWiU stosuje się do celów podatkowych - w przypadku podatku od towarów i usług (VAT), podatku pochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej. 

Istnienie oraz struktura PKWiU są ściśle powiązane z klasyfikacjami międzynarodowymi, zwłaszcza tymi uchwalonymi przez organy europejskie. Struktura PKWiU została stworzona w oparciu o Klasyfikację Działalności Unii Europejskiej (NACE), Listę Produktów (PRODCOM) oraz Klasyfikację Produktów według Działalności (CPA). 

Jak wygląda struktura PKWiU? 

PKWiU to klasyfikacja, w której wyszczególnia się zarówno produkty jak i usługi. Jak czytamy w rozporządzeniu, wydanym przez Radę Ministrów dot. PKWiU, w jej strukturze wyszczególnia się siedem poziomów. Są one następujące:

A sekcja

XX działXX.X grupaXX.XX klasaXX.XX.X kategoriaXX.XX.XX podkategoriaXX.XX.XX.X pozycja

Jak ustalić numer PKWiU?

Przepisy obowiązującego prawa nakładają na osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązek samodzielnego weryfikowania numeru PKWiU dla celów podatkowych. Właściwe określenie tego numeru jest niezwykle ważne, ponieważ decyduje to o wyborze właściwej stawki podatku VAT, instalowaniu kasy fiskalnej bądź wielu procedurach rozliczeniowych, takich jak na przykład odwrotne obciążenie.

Źródło: cenabiznesu.pl